Pocetna Pravila Jamba Contact us FB Flag of the UK

Jamb se igra sa 6 kockica i svaki krug imate prava da 3 puta bacate kockice da biste dobili najbolji rezultat za polje koje igrate. Kada se unosi suma, samo 5 najboljih kockica se racuna. Sesta kockica je pomocna kockica. To znaci da iako biste dobili 6 jedinica, moguce je upisati maksimalnih 5. Jedina kolona koja se ne baca 3 puta je kolona Rucno koju popunjavate SAMO nakon prvog bacanja kockica.

Redosled popunjavanja kolona

Ovaj jamb se sastoji iz 6 kolona. Svaka se popunjava na određeni nacin, tj. određenim redom. U toku igre, svetlo plavom bojom osencena polja oznacavaju ona polja u koja mozete uneti rezultat. Kada samo pređete preko određenog polja, broj koji vidite je onaj koji biste upisali u to polje ukoliko odlucite bas tu da unesete rezultat. Kolone se popunjavaju sledecim redosledom:

Bodovanje u jambu

U jambu, svaka kolona se boduje na isti nacin. Postoje mnogo razlicitih verzija bodovanja a mi cemo ukratko opisati onu koju koristimo.

Gornji deo table, odnosno brojevi od 1 do 6 se racunaju tako sto se mnozi broj dobijenih kockica onog polja koje se igra. Ako igrate trojke i dobijete ih 4, to znaci da cete dobiti 12 poena u polju gde su trojke. 4 x 3 = 12. Tako isto za svaki broj. Suma je naravno, zbir svih polja u jednoj koloni od 1 do 6. Ukoliko suma prelazi 60 poena, tada kao bonus dobijate dodatnih 30 poena. Ovo prakticno znaci da je prioritet imati po najmanje 3 kockice za svako polje.

Maskimum predstavlja zbir najvecih 5 kockica od mogucih 6. Minimum, naravno, zbir najmanjih 5 kockica. Suma ovog dela table se dobija tako sto broj "jedinica" koji ste dobili u ciljanoj koloni mnozite sa razlikom maksimuma i minimuma iste kolone. Na primer, ukoliko u jednoj koloni imate 3 jedinice, zatim maksimum 27 a minimum 8, suma ce biti 3 x (27-8) = 57. Ono sto je bitno je da ukoliko je ova suma preko 60, dobijate i bonus 30 poena na sve to.

Donji deo table se sabira na sledeci nacin:
Triling predstavlja 3 iste kockice. Recimo tri cetvorke. Suma za triling je 20 poena plus sama vrednost trilinga. A vrednost je zbir 3 kockice koje daju triling. Ako su u pitanju cetvroke, zbir 3 cetvorke bi bio 12, i na to se jos dodaje 20 poena.
Kenta (Straight) predstavlja 5 kockica u nizu. 1 2 3 4 5 ili 2 3 4 5 6. Kenta se racuna drugacije od ostalih vrednosti. Kenta dobijena nakon prvog bacanja iznosi 66 poena, nakon drugog 56 poena a nakon treceg bacanja 46 poena.
Full su 3 iste kockice + 2 iste kockice, recimo 3 petice i 2 cetvorke. Suma je zbir kockica koje daju full plus dodatnih 30 poena.
Poker su 4 iste kockice. Kao i za triling, suma je zbir dobijene 4 iste kockice plus dodatak od 40 poena
Jamb je 5 istih kockica, i ponovo, suma za jamb je zbir 5 kockica plus dodatnih 50 poena